جانا

جانا

دلم هوای موهایم را کرده،حسابی...
بهر قهقه یا هق هق
چه فرقی دارد؟
اینجا دختری شانه هایش میلرزد...
meligolabi@yahoo.com

بیست و دو

چهارشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳ ق.ظ

به قطاری که تو را می برد

گفتم برگردد؟گفتم نرود؟گفتم...؟

چیزی نگفتم

به قطاری که تو را می برد، گلایه ای نیست...

خودت سوار شدی!

حالا هم شب از نیمه گذشته است

تا ایستگاه بعدی چند سال راه است

برف بر بیابان یکدست است 

و هم کوپه هایت چیزی از تو نمی فهمند!

خستگی همیشه به کوه کندن نیست 

خستگی گاهی همین حسی ست

که بعد از هزار بار یک حرف را به کسی زدن، داری وقتی نشنیده است 

وقتی سوار شده است...

*مهدیه لطیفی

  • ۹۴/۰۸/۱۳
  • ۴۹ نمایش
  • ملیـ ـکا