جانا

جانا

دلم هوای موهایم را کرده،حسابی...
بهر قهقه یا هق هق
چه فرقی دارد؟
اینجا دختری شانه هایش میلرزد...
meligolabi@yahoo.com

همان دور ها

سه شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۲۳ ب.ظ

چمدانی کوچک

خیالی روشن

راهی معلوم 

بعد هم هوای رفتن به جایی دور

یکی دو کتاب ورق خورده

خُرده نانی برای کبوتری در راه

سایه سار دو کاج، دو سایه، دو سبز

یکیشان سر بر شانه ی دیگری انگار

منتظرِ قصه نویسِ قدیمیِ همان برف ها و باران ها 

می شود باز کسی را دید

 سیگاری کشید،

صحبتی شنید

*سید علی صالحی

  • ملیـ ـکا